Safedrive

 1. Produktkode SAFEDRIVE

  Om Safedrive Pro

  Enheten aktiveres automatisk når du starter bilen, og viser deg avstand til farer i veibanen, nærmeste politikontroll og fotoboks! Når du nærmer deg kontrollstedet vil enheten vise avstand og avgi alarm i god tid.
  Farevarsling og varsling av alle typer kontroller med unntak av promillekontroller.

  Fordeler med Safedrive:

  • Sjåføren kan rette alt fokus på kjøringen

  • Teller ned avstand til nærmeste kontroll eller fotoboks

  • Varsler i god tid med lys og lyd

  • Varsler 98% av alle kontroller

  • Varsler innen kort tid trafikkulykker og farer langs vegen

  • Unngå unødvendige bøter og prikker

  • Refusjon av boten hvis fartskontrollen ikke er varslet direkte fra Safedrive


  Du aktiverer Safedrive selv på enheten ved å følge instruksen på skjermen første gang du starter enheten.
  Månedslisensen på 199 kroner kan belastes mobilregningen eller et bankkort.